جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 20
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآبيراترونAbiraterone-
جزئیاتآرگاتروبانArgatroban-
جزئیاتسوماتروپين بيوسنتزهBiosynthesis somatropine-
جزئیاتدابيگاترانDabigatran etexilate-
جزئیاتدياتريزوئيک اسيدDiatrizoic acid-
جزئیاتاترEther-
جزئیاتاترتيناتEtretinate-
جزئیاتژرياتريک فارماتونGeriatric pharmaton-
جزئیاتگريپ واترGripe water-
جزئیاتهوماتروپينHomatropine Hbr-
جزئیاتايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت )Ipratropium bromide-
جزئیاتايپراتروپيوم برومايد/فنترول هيدروبرومايدIpratropium bromide/fenoterol hydrobromide-
جزئیاتايپراتروپيوم - سالبوتامولIpratropium-s-
جزئیاتماتريکاMatrica-
جزئیاتمگاترونMega-tron-
جزئیاتپدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال )Pediatric gripe-
جزئیاتريزاتريپتان بنزواتRizatriptan benzoate-
جزئیاتسوماتروپينSomatropin-
جزئیاتسوماتريپتان سوکسيناتSumatriptan succinate-
جزئیاتويگاباترينVigabatrin-