يکشنبه 28 آبان 1396    |    Sunday, November 19, 2017

بررسی فایل دیسکت بیمه - محاسبه کسورات دیسکت بیمه
این بخش جهت اطلاع داروخانه ها از کسورات دیسکت ارسالی پیش از ارسال به بیمه های پایه راه اندازی شده است.

کسوراتی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از :

  • دیسکت معیوب یا دارای ایراد در ساختار
  • مبلغ درخواستی از سازمان به ازای هر قلم از نسخه
  • تاریخ آینده در تاریخ ویزیت با تاریخ ثبت
  • تاریخ اعتبار دفترچه در زمان ثبت نسخه
  • سقف تعدادی مورد قبول هر بیمه به ازای هر دارو
  • کدهای غیر بیمه ای یا ناشناخته برای بیمه
  • وجود داروهای صرفاً وبی در دیسکت عادی برای تامین
  • قیمت و درصد مورد قبول هر بیمه با توجه به تاریخ ثبت نسخه
  • کسور مربوط به تخصص پزشک
  • سقف ریالی نسخه

و مواردی که بررسی نمی شوند عبارتند از (کلیک کنید) :

خرید آنلاین کد اشتراک ( کلیک کنید )

نام و نام خانوادگی :   شماره همراه شما :    
انتخاب پنل :مشخصات و فایل دیسکت خود را وارد کنید تا گزارش کسورات احتمالی خود را دریافت کنید

نام دارو خانه * :   نام و نام خانوادگی * :  
شماره همراه * :    
کد اشتراک :   ( تنها جهت دریافت ریز کسور )
فایل دیسکت بیمه :     انتخاب نوع بیمه :