دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

عنوان مقاله خلاصه مقاله
نویسنده مترجم
از تاریخ / / تا تاریخ / /
مرتب شود بر اساس تعداد خبر در هر صفحه


موارد یافت شده: 114

اين کتاب ترجمه چاپ هفتم بخش داروهاي وريدي کتاب معتبر اطلاعات دارويي کمپاني Lexi مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 3557
نام فرستنده : -compatibility of commonly used intravenous drugs ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2148
نام فرستنده : -اين کتاب شامل اصول کلي کار در داروخانه جهت استفاده داروسازان و ساير پرسنل شاغل در داروخانه مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2779
نام فرستنده : -آگونيستهاي گيرنده B2 ، متيل گزانتينها ، آنتاگونيستهاي موسکاريني ، کرومولين و ندوکروميل ، کورتيکو استروئيدها ، آنتاگو نيستهاي لکو ترين ، آنتي بادي ضد IgE . ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 4137
نام فرستنده : -اين مقاله شامل 2 تحقيق ، يکي در مورد متادون و ديگري در مورد ديفنوکسيلات مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1858
نام فرستنده : -عسل يک مادهي مغذي و بسيار انرژي بخش است که حدود 89 درصد از قندهاي ساده و منوساکاريدها ساخته شده است. علاوه بر کالري زايي ويتامينهايي مثل : تيامين، ريبوفاوين، اسيد نيکوتينيک، اسيد اسکوربيک، پيرودوکسين و ويتامين کا دارد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1983
نام فرستنده : -داروي سيکلوفسفاميد يک داروي آنتي نئوپاستيک (ضد سرطان ) است که از سد خوني- مغزي عبور ميکند و عصاره زنجبيل سبب حذف راديکالهاي آزاد حاصل از متابوليسم مواد در بدن مي شود. هدف از انجام اين تحقيق پي بردن به ميزان تاثير زنجبيل بر افزايش سطح هورمون هاي گونادوتروپيک است که توسط داروي سيکلوفسفاميد کاهش پيدا مي کند. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1209
نام فرستنده : -ديابت از جمله بيمار يهاي مزمن است که به دليل کمبود يا کاهش عملکرد انسولين موجب افزايش ميزان قند خون و اختلالات متابوليسمي بدن ميشود. به عبارتي ديابت نوعي اختلال مزمن در متابوليسم کربوهيدرات،چربي و پروتئين مي باشد و مشخصه آن افزايش قند خون در بيمار است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1887
نام فرستنده : -فضاي داروخانه 300 امتياز نحوه ارائه خدمات 1500 امتياز انبار دارو و لوازم 200 امتياز ساخت داروهاي ترکيبي 500 امتياز مجموع امتياز ارزشيابي 2500 امتياز ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1818
نام فرستنده : -مروري بر نحوه ي فعاليت و توسعه سيستم هاي پايش ايمني در جهان با تاکيد بر ويژگي هاي سيستم هاي گزارش ايمني بيمار ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1755
نام فرستنده : -