دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

عنوان مقاله خلاصه مقاله
نویسنده مترجم
از تاریخ / / تا تاریخ / /
مرتب شود بر اساس تعداد خبر در هر صفحه


موارد یافت شده: 114

قلب خرما که قسمت انتهايي بالاي درخت و در حقيقت سلولهاي بنيادي درخت خرما را تشکيل ميدهد از ارزشهاي غذايي بالايي برخوردار ميباشد. به عنوان يک داروي محلي مورد استفاده متعدد ي از جمله تقويت بنيه و در درمان ضعف جنسي به کار برده مي شود. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2451
نام فرستنده : -انتروكوك ها شامل گروه مهم و متنوعي از باكتري ها هستند كه موجب ايجاد بيماري در انسان و حيوان مي گردند. در اين تحقيق، شيوع فاكتوره اي مختلف ويرولانس در ميان سويه هاي انتروكوك جدا شده از نمون ههاي مختلف كلينيكي در مقايسه با سويه هاي جدا شده از گروه هاي كنترل مورد بررسي قرار گرفته است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1407
نام فرستنده : -از آنجائيکه عدم آگاهي و ترس از ناشناختههاي دوران بارداري و زايمان باعث افزايش مداخلات پزشکي مي شود و روز به روز شاهد افزايش اين مداخلات در خانمهاي باردار بخصوص در زمان زايمان هستيم. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1323
نام فرستنده : -برگشت فونکسيون تنفسي بعد از اين دوز به حد كافي سريع نيست تا از دساچوراسيون خطرناك اكسي هموگلوبين در صورت عدم امكان تهويه كمكي، جلوگيري شو د. در اين مطالعه، اثر دوزهاي پايين تر سوكسينيل كولين براي تسهيل لوله گذاري رضايت بخش تراشه در القاي سريع و متوا لي بيهوشي ٣ با زمان برگشت سريع تر فونكسيون تنفسي بررسي شد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1354
نام فرستنده : -انفاركتوس حاد ميوكارد، تظاهر وخيمي از بيماري عروق كرونر مي باشد كه مرگ و مير و ناتواني بالايي را به دنبال دارد . كاهش روند مرگ و مير بيماري هاي قلب و عروق، در ارتباط با بهبود روش هاي تشخيصي و درماني است . با اين وجود، نتايج نشان مي دهند، بسياري از بيماران از دريافت درمان هاي مناسب محروم مي مانند. پژوهش حاضر با هدف بهبود كيفيت مراقبت بيمارستاني بيماران انفاركتوس حاد ميوكارد در يك بيمارستان آموزشي اجرا گرديد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1531
نام فرستنده : -بستري مجدد يك مشكل جهاني و رو به افزايش است. نارسايي احتقاني قلب يكي از شايع ترين عوامل منجر به بستري مجدد محسوب مي شود. دربارة موانع كنترل بستري مجدد شناخت كمي وجود دارد. هدف از اين مطالعه تعيين موانع كنترل بستري مجدد در بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1573
نام فرستنده : -در اين پژوهش باتوجه بهويژگي ليدوکائين درکاهش (Minimum Alveolar Concentration)MAC هوشبرهاي استنشاقي تلاش شد با تزريق عضلاني ليدوکائين بعنوان پيشدارو ازميزان مصرفي تيوپنتال حين القاء بيهوشي کاسته شود. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1626
نام فرستنده : -عامل بيماري وبا درآب آشاميدني ناسالم،آب هاي راكد،آب هاي شور، آب هاي ساحلي، فاضلاب، آب چشمه، قنات، آب هاي سطحي، صدف دريايي، گوشت، ميوه جات، سبزيجات وسايرمواد غذايي آلوده يافت مي شود. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2236
نام فرستنده : -معرفي 76 دارو به همراه تعيين سطح خطر ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 12689
نام فرستنده : -اين مقاله به توسعه استفاده از مواد nanoporous در توليد نانوداروها مي پردازد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1840
نام فرستنده : -