دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

عنوان مقاله خلاصه مقاله
نویسنده مترجم
از تاریخ / / تا تاریخ / /
مرتب شود بر اساس تعداد خبر در هر صفحه


موارد یافت شده: 114

هپاتيت C يکي ازعلل اصلي ابتلا و مرگ و مير ناشي از بيماريهاي کبدي است تا چندي پيش اينترفرون آلفا، درمان انتخابي اين بيماري بود. اما امروزه درمان ترکيبي اينترفرون و ريباويرين، مؤثرتر شناخته شده است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1373
نام فرستنده : -مجموعه دستگاه تنفس به طور مداوم در معرض مواجهه با آلودگيهاي محيطي، پاتوژن هاي تنفسي و توكسينهاي پراكنده در محيط پيرامون ما است. پاكسازي مجاري هوايي به وسيله سيستم موكوسيلياري، مكانيسم دفاعي اصلي در مسيرهاي هوايي فوقاني و تحتاني است. مطالعه حاضر در امتداد مطالعات مقدماتي انجام گرفته درباره اثربخشي عصاره برگ خشك گياه پيچك بر علائم تنفسي نشان مي دهد كه بهبود كاركرد سيستم موكوسيلياري يكي از مكانيسم هاي اثر اصلي اين دارو است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1420
نام فرستنده : -مسموميت کبدي عامل جدي رژيم درماني ضد سل بشمار مي رود.اين مطالعه به بررسي عوامل موثر بر پيدايش مسموميت کبدي ناشي از درمان سل ريوي به عنوان يکي از بيماريهاي شايع در ايران انجام شده است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1371
نام فرستنده : -بوپرنورفين و مرفين هر دو از دسته داروهاي مخدر هستند که در اين تحقيق کيفيت اثربخشي اين دو دارو روي تسکين درد بعد از عمل جراحي مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1099
نام فرستنده : -به دنبال مصرف مورفين سيستم ايمني تضعيف مي شود که در شرايطي مثل وجود درد، استرس و يا عفونت مي تواند بر روند بيماري اثر منفي داشته باشد. در اين تحقيق تاثير ترامادول بر فعاليت سلولهاي دفاعي مورد بررسي قرار گرفته است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1551
نام فرستنده : -از علل شايع ناباروري، عدم تخمکگذاري است که جهت درمان آن داروهاي متفاوت با روشهاي متنوعي تجويز ميگردد. کلوميفن سيترات (کلوميد) و لتروزول از داروهاي تحريک کننده تخمکگذاري هستند. در اين مطالعه اثر کلوميد و لتروزول با روش افزايش دوز پلکاني در درمان ناباروري مورد مقايسه قرار گرفته است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1815
نام فرستنده : -هدف از اين مطالعه يافتن ارتباط بين فلج مغزي و صرع و نيز بررسي فرم تشنج، عوامل مستعد کننده و پيش آگهي تشنج در کودکان مبتلا به فلج مغزي بوده است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2122
نام فرستنده : -داپلرترانس كرانيال به عنوان يك روش غير تهاجمي در پره اكلامپسي براي ارزيابي هموديناميك شريان مغزي مياني به كار رفته است. دانستن تأثير حاملگي نرمال و پره اكلامپسي بر هموديناميك مغز براي درمان مناسب اين افراد در بيهوشي، زايمان و بويژه مصرف داروهاي وازواكتيو ضروري است . هدف از انجام اين پژوهش اندازه گيري سرعت جريان خون شريان مغزي مياني در زنان حامله پره اكلامپتيك و مقايسه با زنان حامله نرمال با استفاده از داپلر ترانس كرانيال ميباشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1638
نام فرستنده : -سندروم ليز تومور عبارت است از آزادي مواد داخل سلولي به درون جريان خون به طور خودبخودي و يا به دنبال درمان ضد سرطان كه با هيپراوريسمي، هيپر كالمي، هيپرفسفاتمي و هيپوكلسمي خود را نشان مي دهد. براي پيشگيري و درمان عوارض ناشي از هيپرا وريسمي از آلوپورينول و داروي جديد راسبوريكيس استفاده مي شود. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1045
نام فرستنده : -هر دو داروي کتامين و پروپوفول در کاتتريزاسيون قلبي بيماران کودک موثر و داراي خطر کمي مي باشند، اما بهتر است پروپوفول تنها در بيماران پايدار از نظر هموديناميک و تحت مانيتورينگ مداوم فشارخون استفاده گردد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1348
نام فرستنده : -