دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

عنوان مقاله خلاصه مقاله
نویسنده مترجم
از تاریخ / / تا تاریخ / /
مرتب شود بر اساس تعداد خبر در هر صفحه


موارد یافت شده: 114

درد پس از عمل جراحي، آثار نامطلوبي از جمله عوارض طبي، افزايش هزينه هاي درماني و تجويز مخدرها را در پي دارد. اين مطالعه با هدف تعيين اثر دوز کم کتامين وريدي در مقايسه با دارونما بر کاهش نياز به مسکن پس از عمل جراحي انجام شد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1651
نام فرستنده : -سرطان کولورکتال يکي از مهم ترين و شايع ترين سرطان هاي منجر به مرگ در جهان مي باشد. مسلماً تعيين عوامل جديدي که بتوانند به تنهايي و يا به طور ترکيبي با يکديگر باعث القاي آپوپتوز در سلول هاي تومور شوند در درمان سرطان کولون حايز اهميت است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي اثربخشي کاربرد جداگانه و ترکيبي لوواستاتين و آلفاتوکوفرول در القاي آپوپتوز در سلول هاي سرطاني کولورکتال انساني مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1566
نام فرستنده : -تنگي مجدد استنت (In-Stent Restenosis) بعد از مداخلات عروقي محدوديت اصلي موفقيت دراز مدت تعبيه استنت است. هدف از اين مطالعه بررسي نقش التهاب در ايجاد تنگي مجدد استنت پس از تعبيه استنت دارويي موفق مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1609
نام فرستنده : -لارنگوسكوپي و لوله گذاري داخل تراشه مي تواند سبب افزايش فشار داخل چشم شود بنابراين در بيماران با جراحت باز چشمي، حتي افزايش موقت فشار داخل چشم مي تواند خطرناك باشد. هدف اين تحقيق بررسي اثرات ليدوكائين و فنتانيل وريدي بر فشار داخل چشم حين لارنگوسكوپي و لوله گذاري مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1552
نام فرستنده : -ديابت قندي يکي از شايع ترين بيماري هاي متابوليکي است که با افزايش گلوکز خون و تغييرات متابوليک ليپيدها، قندها و پروتئين ها همراه است. در 3/5-5 درصد از بارداري ها ديابت حاملگي بروز مي نمايد. اين مطالعه به منظور تعيين اثر ديابت بارداري بر تعداد آستروسيت هاي ناحيه CA1 و CA3 هيپوکامپ نوزادان نر ٧ و ٢١ روزه موش صحرايي انجام شده است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1541
نام فرستنده : -اکستازي يا 3 و 4 متيلن دي اکسي مت آمفتامين (Methylene Dioxy Metha Amphetamine:MDMA) ماده اي محرك و توهم زا است که از تغيير فرمول شيميايي آمفتامين به دست مي آيد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1057
نام فرستنده : -ويتامين D درپاسخ ايمني بر عليه مايکوباکتريوم توبرکلوزيس دخالت دارد. اين مطالعه به منظور تعيين اثر ويتامين D به عنوان مکمل داروئي در سير درمان بيماران مبتلا به سل ريوي انجام شد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1595
نام فرستنده : -ميانگين سطح سرمي اسيدفوليک در افراد مبتلا به پره اکلامپسي به طور معن يداري پايين تر از افراد غير مبتلا بود. (p=0.001) ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1640
نام فرستنده : -هيپرآلژزي يکي از علائم ديابت قندي محسوب مي شود که کيفيت زندگي افراد مبتلا را تحت تاثير قرار مي دهد. تيموکينون مشتق از سياهدانه داراي آثار ضد ديابتي و ضد التهابي است. در اين بررسي اثر ضد دردي آن در موش هاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين مورد ارزيابي قرار گرفت. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1614
نام فرستنده : -در اين مقاله ضمن بررسي ميزان تمايل پزشكان به تجويز داروهاي گياهي، تأثير متغيرهايي چون سن، جنس، مدرك تحصيلي و نوع تخصص پزشكان، فصول مختلف سال، مناطق مختلف شهري از نظر سطح اقتصادي رفاهي مردم و وارداتي يا توليد داخل بودن داروهاي گياهي بر ميزان تجويز داروهاي گياهي بررسي شده است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1541
نام فرستنده : -