دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

عنوان مقاله خلاصه مقاله
نویسنده مترجم
از تاریخ / / تا تاریخ / /
مرتب شود بر اساس تعداد خبر در هر صفحه


موارد یافت شده: 114

با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش به نظر مي رسد که داروي گياهي SCA تاثير مناسب تري بر کاهش ديسمنوره اوليه دارد . ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1581
نام فرستنده : -با توجه به لزوم كنترل درد حين سنگ شكن ، اين مطالعه با هدف مقايسه كارايي و عوارض داروي مخدر فنتانيل با تركيب پتيدين و ميدازولام جهت كنترل درد حين عمل سنگ شكن ضربه اي برون اندامي انجام شده است ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1540
نام فرستنده : -به رغم پيشرفتهايي در تشخيص و پيشگيري و درمان پره اکلامپسي، اين بيماري همچنان از علل مهم مرگ و مير مادران باردار در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مي باشد. بطور طبيعي در بارداري آنتي اکسيدانت ها در سلولهاي مختلف با مهار واکنش هاي پراکسيداز و بکار گرفتن آنزيم هاي محافظت کننده سلول ها را از آسيب پراکسيدازها محافظت مي کنند و در زنان پره اکلامپسي شواهدي وجود دارد که نشان دهد آنتي اکسيدانت ها نسبت به بارداري طبيعي از غلظت کمتري برخوردارند. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1198
نام فرستنده : -هدف از اين مطالعه بررسي بيماران مبتلا به گلوکوم زاويه بسته حاد به دنبال مصرف توپيرامات از نظر خصوصيات دموگرافيک و سير باليني بوده است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1839
نام فرستنده : -ديا بت از عوامل خطرزاي شناخته شده و قابل كنترل در ابتلا به سكته هاي مغزي ايسكميك ميباشد. گروهي از افراد جامعه ممكن است قند خون ناشتاي نرمال داشته اما تست تحمل گلوگز غير طبيعي داشته باشند. اين مطالعه به بررسي تست تحمل گلوگز در بيماران غير ديابتي مبتلا به سكته ايسكميك مغزي مي پردازد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1509
نام فرستنده : -اندازه گيري سطح سرمي پروتئين واکنش گر C به روش فوق حساس (hs-CRP)، به عنوان عامل التهاب، در شناسايي افراد پر خطر براي بيماريهاي قلبي - عروقي پيشنهاد شده است. هدف اين مطالعه بررسي همبستگي اين پروتئين با بيماريهاي ايسکميک قلب در سطح جمعيت ساکن شمال خليج فارس مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1566
نام فرستنده : -در ديابت قندي افزايش آنژيوتانسين 2 (AGII)، افزايش فاکتورهاي شبه انسوليني1 (IGF-1) و افزايش هورمون رشد موجب القاء ضايعات کليوي بويژه تغيير در محتوا، ضخامت غشاء پايه گلومري (GBM)، افزايش ضخامت و اتصال زوائد پايي پودوسيتي مي گردد... ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1674
نام فرستنده : -آرسنيک تري اکسايد در مقام دارويي توانمند براي درمان سرطان پروميلوسيتيلي خون (APL) محسوب مي شود، به ويژه در بيماراني که به عود سرطان دچار شده اند. با اين وجود ساختار عملکرد آن هنوز بطور کامل مشخص نيست. در ين تحقيق، آثار سايتوتوکسيک اين دارو بر روي سلولهاي سرطاني APL بررسي شده است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1552
نام فرستنده : -آلومينيوم داراي اثرات سوء زياد بر ساختارهاي بيوشيميايي، فيزيولوژيکي و حتي اختلالات رفتاري مي باشد. هدف از اين بررسي ارزيابي توام تغييرات فراساختاري، مورفولوژي و مورفومتري ناشي از تزريق طولاني مدت کلريد آلومينيوم بر روي کليه خرگوش مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1117
نام فرستنده : -مطالعات گوناگوني نشانگر اثرات تعديل كننده هورمون هاي جنسي بر آستانه درد مي باشند. هدف از اين مطالعه بررسي نقش هورمونهاي استراديول و پروژسترون در پاسخ به تحريك كنندههاي حرارتي در موش هاي ماده مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1127
نام فرستنده : -