پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398    |    Thursday, April 25, 2019

عنوان مقاله خلاصه مقاله
نویسنده مترجم
از تاریخ / / تا تاریخ / /
مرتب شود بر اساس تعداد خبر در هر صفحه


موارد یافت شده: 114

Complera نام تجاري داروي ترکيبي امتريسيتابين/ريلپيويرين/تنوفووير است که در کند کردن پيشروي بيماري ايدز کاربرد دارد. اين مقاله توسط گروه علمي شرکت Gilead توليد کننده اين برند تهيه شده و شامل نکات برجسته تجويز اين دارو است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2847
نام فرستنده : -مباحث اين کتاب شامل کليه دستورالعمل هاي مرتبط با امنيت نگهداري داروها خصوصاً داروهاي تزريقي، آموزش کارکنان، نسخه نويسي، داکيومنتيشن، پايش، پيگيري خطا و ... مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2656
نام فرستنده : دکتر مهرداد شکيب آذرنتايج: سوليفناسين به طور قابل توجهي متوسط ​​تعداد اضطرار و دفعات ادرار را کاهش داد. نتايج مطلوب پس از 4 هفته مشاهده شد. در طول اين مدت دارو بخوبي تحمل شد و در درمان علايم OAB در بزرگسالان، از جمله بي اختياري ادرار موثر بوده است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2195
نام فرستنده : -بررسي ها نشان داد که هر دو داروي اکسي بوتينين و تولترودين سبب بهبود کيفيت زندگي بيماران مي شوند. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1817
نام فرستنده : -سوالدي نام تجاري دارويي به نام Sofosbuvir است که در درمان هپاتيت C کاربرد دارد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1440
نام فرستنده : -آخرين ليست از راديوداروهاي موجود در فهرست رسمي داروهاي ايران ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2094
نام فرستنده : -بر گرفته از ليست داروهاي ژنريک ايران ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 3218
نام فرستنده : -در اين مقاله، بررسي "خصوصيات سايتوکائين ها"، "پذيرهنده هاي سايتوکائيني"، "آنتاگونيست هاي سايتوکائين ها"، "ترشح سايتوکائين ها توسط رده هاي TH1 و TH2"، "بيماريهاي مرتبط با سايتوکائين ها"، "درمان بر پايه سايتوکائين ها" و "سايتوکائين ها در خونسازي" مورد توجه قرار گرفته است. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 2055
نام فرستنده : -مقايسۀ روشهاي دارودرماني و صوت درماني در بيماران مبتلا به لارنژيت ناشي از برگشت اسيد معده با تکيه بر ويژگيهاي حنجره اي ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1018
نام فرستنده : -نتيجه اينکه ايندومتاسين در درمان سريع زايمان زودرس کمتر از نيفديپين موثر است ولي در بيماراني که به درمان ظرف ۲ ساعت جواب دهند، تأخير زايمان مشابه نيفديپين مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1631
نام فرستنده : -