چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
سوالات چهارگزینه ای (بيوتکنولوژي دارويي)

منبع : تعداد سوالات :


بيوتکنولوژي، روش جديد بدست آوردن بسياري از داروهاست که به سرعت در حال گسترش در تمامي علوم و علي‌الخصوص داروسازي ميباشد. با توجه به گسترش دانشکدههاي داروسازي در سراسر کشور (10 دانشکده) و تشکيل دورههاي تخصصي داروسازي و نياز به متخصصين  رشته بيوتکنولوژي  (گرايش  داروئي)  براي تدريس  واحدهاي  درسي  عمومي  و تخصصي  اين  رشته و همچنين  با  توجه  به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه خودکفايي در توليد مواد اوليه داروئي و توجه به اين واقعيت که در حال حاضر حدود  %50 مواد اوليه داروئي وارداتي کشور محصول مستقيم و يا مشترک بيوتکنولوژي مي باشند و تمامي پيش بيني ها نشان دهنده اين امر است که در سال 2010، اين ميزان به حدود 70 % خواهد رسيد، دوره دکتري (Ph.D) بيوتکنولوژي (گرايش داروئي) به منظور رفع کمبودها و تأمين نيروي انساني ماهر براي دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي صنايع داروئي ارائه مي گردد.

اگر چه موضوعات مورد توجه در اين دوره تخصصي قبلاً در بطن ساير گرايش‌هاي تخصصي داروسازي مورد عنايت بوده است، ولي باتوجه به پيشرفت سريع آن به ويژه در دهه 1980 و 1990 ميلادي، امروزه به عنوان يکي ازبرجسته‌ترين رشته‌هاي تخصصي داروسازي که نيازمند فن‌آوري پيچيده و پيشرفته‌اي مي‌باشد، مطرح است. در اين دوره تخصصي هدف کسب دانش و مهارت لازم براي بهره‌ برداري از علوم سلولي- مولکولي، ميکروبيولوژي و ژنتيک جهت ساخت و توليد انبوه مواد موثره دارويي مي‌باشد. بهره ‌برداري از ميکروارگانيسم‌هايي نظير باکتري‌ها و قارچ‌ها به عنوان کارخانجات طبيعي توليد داروها و يا به کارگيري ميکروارگانيسم‌ها در مهار و کنترل بيماري‌ها از جمله مباحث مورد توجه در اين رشته تخصصي مي‌باشند.

دانشکده داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي 

دانشکده داروسازي دانشگاه تهران 

دانشکده هاي داراي اين گرايش :

دانشکده داروسازي کرمانشاه

دانشکده داروسازي تبريز

دانشکده داروسازي زنجان

دانشکده داروسازي شيراز
دانشکده داروسازي کرمان 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94)

  منابع آزمون بيوتکنولوژي داروسازي اعلام شد