سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
سوالات چهارگزینه ای (داروسازي عمومي)

منبع : تعداد سوالات :چهل و يکمين آزمون جامع علوم پايه داروسازي  1392/12/15


 کليد آزمون


 
 
 
1391/06/16 سي و هشتمين آزمون جامع علوم پايه داروسازي
 
دفترچه آزمون
 
 
 
1390/06/17سي و ششمين آزمون جامع علوم پايه داروسازي