چهارشنبه 9 فرودين 1396    |    Tuesday, March 28, 2017

مقالات علمی و آموزشی

تازه های دارو

بررسی کسورات دیسکت بیمه داروخانه ها


این بخش جهت اطلاع داروخانه ها از کسورات دیسکت بیمه پیش از ارسال به بیمه های پایه راه اندازی شده است.

برای شروع بررسی دیسکت اینجا کلیک کنید

آخرین تغییرات اطلاعات دارو